Podmínky členství

PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ V ACRO-CZ (vnitřní předpis pro přijímání členů, přijatý výkonným výborem ACRO-CZ dne 7.4.2020, a schválený plenárním zasedáním ACRO-CZ dne 27.4.2020)

Přidružený člen se zúčastňuje plenárních zasedání ACRO-CZ, ale nemá hlasovací právo. Výši ročních členských příspěvků pro Plné i Přidružené členství navrhuje Výbor ACRO-CZ a schvaluje členská schůze ACRO-CZ pro daný kalendářní rok nejpozději na svém prvním zasedání daného roku. Členská schůze si vyhrazuje právo individuálního rozhodnutí o každém jednotlivém žadateli o členství.

Ke stažení

Podmínky členství ZDE (word 56,96 kB)