Vítáme Vás na internetových stránkách profesního spolku ACRO-CZ. ACRO-CZ je profesní spolek smluvních výzkumných organizací (CRO) v České republice, které se zabývají klinickým výzkumem a vývojem léčiv. Spolek vznikl v r. 2005 a je členem evropské federace CRO. Hlavní záměr spolku je zastupovat CRO při koncepčních jednáních se státními orgány a institucemi, jakož i na poli mezinárodním, aktivně se podílet na diskusích při vytváření právních a etických norem v oblasti klinického výzkumu a vytvářet podmínky pro další vzdělávání svých členů, rovněž i rozvíjení spolupráce v oblasti klinického hodnocení léčiv.
Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor.

Kontaktujte nás

  • Antala Staška, Praha

  • +420 793 924 970

  • info@acro-cz.cz

Kontakt

ACRO-CZ, z.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
tel. +420 793 924 970
e-mail: info@acro-cz.cz