Aktivní studie

Vyhledat studii:


Randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, multicentrické klinické hodnocení k posouzení účinnosti a bezpečnosti tří různých týdenních dávkování kalcifediolu oproti placebu u pacientů s deficitem nebo nedostatečností vitamínu D

Diagnóza: Deficit nebo nedostatečnost vitamínu D
Indikační skupina: Vitamín
Zadavatel: FAES FARMA S.A.
EudraCT number: 2020-001099-14
Číslo protokolu: HIDR-0320/DR
Datum zahájení náboru: 2021-01-28
Datum ukončení náboru: 2022-03-29
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: MediCel, s.r.o.
Adresa: Mazurská 484/2, 181 00 Město: Praha 8 - Troja
Centrum: Centrum gynekologické rehabilitace s.r.o.
Adresa: Zeyerova 2442, 397 01 Město: Písek
Centrum: Oddělení ortopedie Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Adresa: Kyjevská 44, 530 03 Město: Pardubice
Centrum: Ordinace MediFem, s.r.o.
Adresa: Bílinská 1509/6, 415 01 Město: Teplice
Centrum: Alergologie Němcová, s.r.o.
Adresa: Mikuláškovo nám. 572/11, 625 00 Město: Brno - Starý Lískovec
Centrum: RS centrum - Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Karlovo náměstí 32, 128 08 Město: Praha 2
Centrum: MUDr. Eva Richterová - HK, s.r.o.
Adresa: Brandlova 875/15, 500 03 Město: Hradec Králové
Centrum: G-CENTRUM Olomouc s.r.o.
Adresa: Horní nám. 285/8, 772 00 Město: Olomouc
Centrum: Centrum pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis - Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Kateřinská 30, 128 01 Město: Praha 2
Centrum: Poliklinika Choceň - Neurologická ambulance
Adresa: Smetanova 830, 565 01 Město: Choceň

Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze III k posouzení účinnosti a bezpečnosti přípravku LPRI-CF113 v léčbě endometriózy ve srovnání s placebem během 3 lékových cyklů následovaných 3 otevřenými lékovými cykly

Diagnóza: Endometrióza
Indikační skupina: gynekologie a porodnictví
Zadavatel: Chemo Research S.L.
EudraCT number: 2021-001424-17
Číslo protokolu: CF113-302
Datum zahájení náboru: 2021-10-27
Datum ukončení náboru: 2022-12-21
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: STELLA - GYN, s.r.o.
Adresa: Jiráskova 116, 389 01 Město: Vodňany
Centrum: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Apolinářská 18, 128 51 Město: Praha 2
Centrum: MUDr. Štěpán, s.r.o.
Adresa: Jiřího Purkyně 467, 500 02 Město: Hradec Králové

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze II s paralelními skupinami k posouzení četnosti pokračujících těhotenství po užívání přípravku OXO-001 (200 mg, 300 mg) nebo placeba v 10 týdnech po přenosu jedné čerstvé blastocysty metodou IVF/ICSI s použitím darovaných vajíček

Diagnóza: Asistovaná reprodukce
Indikační skupina: gynekologie a porodnictví
Zadavatel: Oxolife S.L. (OXOLIFE)
EudraCT number: 2021-000001-25
Číslo protokolu: OXO-001-201
Datum zahájení náboru: 2021-09-02
Datum ukončení náboru: 2022-05-31
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: IVF CUBE Klinika asistované reprodukce
Adresa: Evropská 423/178, 160 00 Město: Praha 6
Centrum: ISCARE centrum asistované reprodukce
Adresa: Českomoravská 2510/19, 190 00 Město: Praha 9
Centrum: Klinika reprodukční medicíny a gynekologie
Adresa: U Lomu 638, 760 01 Město: Zlín
Centrum: FERTIMED s.r.o.
Adresa: tř. Kosmonautů 1288, 779 00 Město: Olomouc
Centrum: PRONATAL s.r.o., PRONATAL Sanatorium
Adresa: Na Dlouhé mezi 4/12, 147 00 Město: Praha 4
Centrum: PRONATAL Nord
Adresa: Bílinská 1509/6, 415 01 Město: Teplice

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení k posouzení účinku opikaponu 50 mg u pacientů s Parkinsonovou nemocí s motorickými fluktuacemi na konci účinku dávky a související bolestí.

Zkrácený název: OCEAN
Diagnóza: Parkinsonova nemoc
Indikační skupina: neurologie
Zadavatel: Bial - Portela & & Ca, S.A.
EudraCT number: 2020-001175-32
Číslo protokolu: BIA-91067-404
Datum zahájení náboru: 2023-01-11
Datum ukončení náboru: 2023-07-31
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Neurologická ambulance, Medicentrum, Beroun a.s.
Adresa: Politických vězňů 40, 266 01 Město: Beroun
Centrum: I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny
Adresa: Pekařská 664/53, 565 91 Město: Brno
Centrum: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Adresa: Kateřinská 30, 128 21 Město: Praha 2
Centrum: Neurologická ambulance
Adresa: Plácelova 1257/103, 500 03 Město: Hradec Králové
Centrum: Poliklinika Choceň - Neurologická ambulance
Adresa: Smetanova 830, 565 01 Město: Choceň

Otevřená, dlouhodobá, sledovací klinická studie hodnotící účinky sotaterceptu přidaného k základní terapii plicní arteriální hypertenze (PAH) pro léčbu PAH

Zkrácený název: SOTERIA
Diagnóza: Plicní hypertenze
Indikační skupina: pneumologie
Zadavatel: Acceleron
EudraCT number: 2020-005061-13
Číslo protokolu: A011-12
Datum zahájení náboru: 2022-06-02
Datum ukončení náboru: 2023-08-30
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Institut klinické a experimentální medicíny Klinika kardiologie
Adresa: Videnska 1958/9, 140 21 Město: Praha
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze II. interní klinika kardiologie a angiologie
Adresa: U Nemocnice 2, 128 00 Město: Praha
Centrum: Fakultní nemocnice Olomouc I. interní klinika - kardiologická
Adresa: I.P.Pavlova 6, 775 20 Město: Olomouc

Dvojitě zaslepené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 k porovnání účinnosti a bezpečnosti luspaterceptu (ACE-536) oproti placebu u pacientů s myelofibrózou asociovanou s myeloproliferativní neoplázií, se souběžnou léčbou JAK2 inhibitorem, kteří vyžadují transfuze erytrocytů

Zkrácený název: INDEPENDENCE
Diagnóza: Léčba anémie myelofibrózy (MF) asociované s myeloproliferativní neoplázií (MPN)u pacientů, kteří dostávají souběžnou léčbu inhibitorem Janusovy kinázy 2 (JAK2) a kteří potřebují transfuze erytrocytů (RBC)
Indikační skupina: hematologie
Zadavatel: Celgene
EudraCT number: 2020-000607-36
Číslo protokolu: ACE-536-MF-002
Datum zahájení náboru: 2021-09-23
Datum ukončení náboru: 2023-08-31
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Vseobecna fakultni nemocnice v Praze - I. INTERNÍ KLINIKA – HEMATOLOGIE
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Město: Praha 2

Pivotní, jednoramenné, otevřené klinické hodnocení fáze 1/2 hodnotící bezpečnost a účinnost ponatinibu s chemoterapií u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+) s relapsem onemocnění, nebo kteří jsou rezistentní, nebo netolerují předchozí léčbu inhibitorem tyrosinkinázy, nebo kteří mají mutaci T315I

Diagnóza: Akutní lymfoblastická leukémie (ALL)
Indikační skupina: hemato-onkologie
Zadavatel: Takeda
EudraCT number: 2019-002549-39
Číslo protokolu: Ponatinib-1501
Datum zahájení náboru: 2021-05-26
Datum ukončení náboru: 2024-08-31
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: FN Motol - Klinika dětské hematologie a onkolologie
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Město: Praha 5
Centrum: FN Brno - Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie
Adresa: Černopolní 9, 613 00 Město: Brno

RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ, PLACEBEM KONTROLOVANÉ KLINICKÉ HODNOCENÍ FÁZE 3 HODNOTÍCÍ SOTATERCEPT PŘI PŘIDÁNÍ K ZÁKLADNÍ LÉČBĚ PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (PAH) U NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝCH STŘEDNĚ A VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ S PAH

Zkrácený název: HYPERION
Diagnóza: Plicní hypertenze
Indikační skupina: pneumologie
Zadavatel: Acceleron
EudraCT number: 2021-000199-12
Číslo protokolu: A011-13
Datum zahájení náboru: 2022-04-07
Datum ukončení náboru: 2024-03-31
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - II. interní klinika kardiologie a angiologie
Adresa: U Nemocnice 2, 128 08 Město: Praha 2
Centrum: Institut klinické a experimentální medicíny - Klinika kardiologie
Adresa: Videnska 1958/9, 140 21 Město: Praha

DVOUFÁZOVÁ, RANDOMIZOVANÁ, MULTICENTRICKÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE 3 POROVNÁVAJÍCÍ IBERDOMID, DARATUMAB A DEXAMETAZON (IBERDD) OPROTI DARATUMUMABU, BORTEZOMIBU A DEXAMETAZONU (DVD) U PACIENTŮ S RELABUJÍCÍM NEBO REFRAKTERNÍM MNOHOČETNÝM MYELOMEM (RRMM)

Zkrácený název: (EXCALIBER-RRMM)
Diagnóza: Mnohočetný myelom
Indikační skupina: hemato-onkologie
Zadavatel: Celgene
EudraCT number: 2020-000431-49
Číslo protokolu: CC-220-MM-002
Datum zahájení náboru: 2022-08-11
Datum ukončení náboru: 2023-05-31
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: FN Ostrava - Klinika Hematoonkologie
Adresa: 17. Listopadu 1790, 708 52 Město: Ostrava Poruba
Centrum: FN Brno - Interní Hematologická a Onkologická Klinika,
Adresa: Jihlavská 20 , 625 00 Město: Brno
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - I. INTERNÍ KLINIKA – HEMATOLOGIE
Adresa: u Nemocnice 2, 128 08 Město: Praha 2

Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti vedolizumabu podávaného nitrožilně jako udržovací léčba u pediatrických pacientů se středně až závažně aktivní ulcerózní kolitidou, kteří dosáhli klinické odpovědi po otevřené nitrožilní léčbě vedolizumabem

Diagnóza: Středně až závažně aktivní ulcerózní kolitida (UC) - Pacienti ve věku 2 až 17 let včetně
Indikační skupina: gastroenterologie
Zadavatel: Takeda
EudraCT number: 2020-004300-34
Číslo protokolu: Vedolizumab-3024
Datum zahájení náboru: 2022-01-11
Datum ukončení náboru: 2023-09-30
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Fakultní Thomayerova nemocnice - GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE
Adresa: Vídeňská 800 , 140 59 Město: Praha 4 - Krč
Centrum: FN Královské Vinohrady - Klinika dětí a dorostu
Adresa: Šrobárova 1150/50, 100 34 Město: Praha

OTEVŘENÁ MULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE 3 PRVNÍ LINIE LÉČBY ENKORAFENIBEM PLUS CETUXIMABEM S CHEMOTERAPIÍ NEBO BEZ NÍ OPROTI STANDARDNÍ PÉČI S ÚVODNÍ BEZPEČNOSTNÍ LÉČBOU ENKORAFENIBEM A CETUXIMABEM PLUS CHEMOTERAPIÍ U ÚČASTNÍKŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM S MUTACÍ BRAF V600E

Zkrácený název: Breakwatter
Diagnóza: Kolorektální karcinom s BRAF V600E mutací
Indikační skupina: onkologie
Zadavatel: Pfizer
EudraCT number: 2020-001288-99
Číslo protokolu: C4221015
Datum zahájení náboru: 2022-03-01
Datum ukončení náboru: 2024-03-01
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Interní hematologická a onkologická klinika
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Město: Brno
Centrum: Fakultní nemocnice Bulovka, Ústav radiační onkologie
Adresa: Budínova 67/2, 180 81 Město: Praha 8
Centrum: Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika
Adresa: I. P. Pavlova 185/6 , 779 00 Město: Olomouc
Centrum: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie
Adresa: Sokolská 581 , 500 05 Město: Hradec Králové
Centrum: Fakultní Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1. LF UK a FTN
Adresa: Vídeňská 800 , 140 59 Město: Praha 4
Centrum: Fakultní nemocnice v Motole, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Adresa: V Úvalu 84 , 150 06 Město: Praha 5

Otevřená, rozšířená studie k posouzení dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti perorální inhalace přípravku GB002 při léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) skupiny 1 dle WHO

Diagnóza: Plicní arteriální hyperteze
Indikační skupina: pneumologie
Zadavatel: GB002, Inc.
EudraCT number: 2020-005169-15
Číslo protokolu: GB002-2102
Datum zahájení náboru: 2021-06-10
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,II Interni Klinika VFN a 1.LF UK
Adresa: U nemocnice 499/2, 128 08 Město: Praha 2

52týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě matoucí, placebem a aktivně kontrolované (Roflumilast, Daliresp 500 ug) klinické hodnocení s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost dvou dávek přípravku CHF6001 DPI přidaného k udržovací trojité terapii u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a chronickou bronchitidou

Zkrácený název: Pillar
Diagnóza: Chronická obstrukční plicní nemoc
Indikační skupina: pneumologie
Zadavatel: Chiesi Farmaceutici S.p.A.
EudraCT number: 2020-003648-97
Číslo protokolu: CLI-06001AA1-05
Datum zahájení náboru: 2022-01-13
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Odborná plicní ambulance Opava s.r.o.
Adresa: Nákladní 33, 746 01 Město: Opava
Centrum: Ordinace chorob plicních a.s.
Adresa: Palackého 720/5, 110 00 Město: Praha 1
Centrum: MUDr. Ilona Pavlišová s.r.o
Adresa: Malinovského 345/1, 671 72 Město: Miroslav
Centrum: Plicní ambulance MUDr. Čierná-Peterová Ivana, s.r.o.
Adresa: Na Kopečku 199, 250 01 Město: Brandýs nad Labem
Centrum: Poliklinika Pod Marjánkou
Adresa: Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Město: Praha 6
Centrum: Ordinace pro TBC a respirační nemoci
Adresa: 5. května 245, 386 01 Město: Strakonice
Centrum: DAWON spol. s.r.o.
Adresa: Šustova 1930/2, 148 00 Město: Praha 11
Centrum: MediTrial s.r.o.
Adresa: Václavská 95, 377 01 Město: Jindřichův Hradec III

52týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost dvou dávek přípravku CHF6001 DPI přidaného k udržovací trojité terapii u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a chronickou bronchitidou

Zkrácený název: Pilaster
Diagnóza: Chronická obstrukční plicní nemoc
Indikační skupina: pneumologie
Zadavatel: Chiesi Farmaceutici S.p.A.
EudraCT number: 2020-003666-40
Číslo protokolu: CLI-06001AA1-04
Datum zahájení náboru: 2021-11-03
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Plicní ambulance MUDr. Čierná-Peterová Ivana, s.r.o.
Adresa: Na Kopečku 199, 250 01 Město: Brandýs nad Labem
Centrum: KASMED, s.r.o.
Adresa: Šafaříkova 3185, 390 02 Město: Tábor
Centrum: Poliklinika Pod Marjánkou
Adresa: Pod Marjánkou 1906/12, 169 00 Město: Praha 6
Centrum: MUDr. Ilona Pavlišová s.r.o.
Adresa: Malinovského 345/1, 671 72 Město: Miroslav
Centrum: Ordinace chorob plicních a.s.
Adresa: Palackého 720/5, 110 00 Město: Praha 1
Centrum: MEDICON a.s.
Adresa: Antala Staška 1670/80, 140 00 Město: Praha 4
Centrum: PNEUMOLOGIE VARNSDORF s.r.o.
Adresa: Poštovní 2060, 407 47 Město: Varnsdorf
Centrum: Ordinace pro TBC a respirační nemoci
Adresa: 5. května 245, 386 01 Město: Strakonice
Centrum: DAWON spol. s.r.o.
Adresa: Šustova 1930/2,, 148 00 Město: Praha 11
Centrum: CEFISPIRO s.r.o.,Ordinace pneumologie
Adresa: Terezínská 487/71, 410 02 Město: Lovosice
Centrum: MediTrial s.r.o.
Adresa: Václavská 95, 377 01 Město: Jindřichův Hradec III

Nezaslepená, randomizovaná multicentrická studie fáze III se třemi rameny zkoumající podávání savolitinibu v kombinaci s durvalumabem oproti podávání sunitinibu a durvalumabu v monoterapii u účastníků s neresekovatelným a lokálně pokročilým nebo metastatickým papilárním renálním karcinomem (PRCC) s mutací MET (SAMETA)

Zkrácený název: SAMETA
Diagnóza: Papilární renální karcinom
Indikační skupina: onkologie
Zadavatel: AstraZeneca AB
EudraCT number: 2021-000336-55
Číslo protokolu: D5086C00001
Datum zahájení náboru: 2021-10-06
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Onkologicka klinika 2. LF UK a FN Motol - Fakultni nemocnice Motol
Adresa: V Uvalu 84, 150 06 Město: Praha 5
Centrum: Radioterapeuticka a onkologicka klinika - Fakultni nemocnice Kralovské Vinohrady
Adresa: Šobárova 1150/50, 100 34 Město: Praha 10
Centrum: Ústav radiační onkologie - Fakultni nemocnice Bulovka
Adresa: Budinova 67/2, 180 81 Město: Praha 8
Centrum: Onkologická klinika - Fakultni nemocnice Olomouc
Adresa: I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Město: Olomouc
Centrum: Onkologická klinika 1.LF UK a TN - Thomayerova nemocnice
Adresa: Vídeňská 800,, 140 59 Město: Praha 4 - Krč
Centrum: Interni hematologická a onkologická klinika - Fakultni nemocnice Brno
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Město: Brno
Centrum: Klinika onkologie a radioterapie - Fakultni nemocnice Hradec Králové
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Město: Hradec Králové

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze 2 s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku LX9211 při léčbě postherpetické neuralgie (RELIEF-PHN1)

Diagnóza: Postherpetická neuralgie
Indikační skupina: neurologie
Zadavatel: Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
EudraCT number: 2020-004639-26
Číslo protokolu: LX9211.1-202-PHN
Datum zahájení náboru: 2021-08-04
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Poliklinika Choceň a.s. NEUROHK s.r.o.
Adresa: Smetanova 830, 565 01 Město: Choceň
Centrum: Clintrial s.r.o.
Adresa: Počernická 16, 100 00 Město: Praha 1
Centrum: DADO MEDICAL, s.r.o., Neurologie
Adresa: Budečská 33, 120 00 Město: Praha 2
Centrum: Klinické centrum CCR Pardubice
Adresa: Třída Míru 2 800, 530 00 Město: ,Pardubice
Centrum: CCR Prague, s.r.o.
Adresa: Vinohradská 1597/174, 130 00 Město: Praha 3
Centrum: Forbeli s.r.o - Neurologická ambulance
Adresa: Kolejní 5/429,, 160 00 Město: Praha 6

Randomizovaná, otevřená, multicentrická klinická studie fáze IV ke stanovení bezpečnosti a účinnosti standardní dávky chloridu radnatého (223Ra) v porovnání se standardními dávkami nové antihormonální léčby (NAH) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty s dominantním postižením kostí, u kterých došlo k progresi při/po užití jedné linie NAH

Zkrácený název: Xofigo
Diagnóza: Karcinom prostaty
Indikační skupina: onkologie
Zadavatel: Bayer Consumer Care AG
EudraCT number: 2019-000476-42
Číslo protokolu: 20510
Datum zahájení náboru: 2020-11-09
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Nemocnice Chomutov, Onkologické oddělení
Adresa: Kochova 1185, 430 12 Město: Chomutov
Centrum: Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně, Onkologicko-chirurgické oddělení
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Město: Brno
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinika
Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Město: Praha 2
Centrum: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Urologie
Adresa: Husova 10, 460 63 Město: Liberec
Centrum: Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika
Adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Město: Olomouc
Centrum: Nemocnice Na Bulovce, Ústav radiační onkologie
Adresa: Budínova 67/2, 180 81 Město: Praha 8
Centrum: Urocentrum Praha
Adresa: Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Město: Praha 2
Centrum: Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika
Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Město: Praha 4 - Krč

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 acalabrutinibu v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkrinem a prednisonem (R-CHP) u dospělých pacientů mladších 65 let s dřive neléčeným difuzním velkobuněčným B-lymfomem nepodobným B buňkám germinálního centra

Diagnóza: Difuzní velkobuněčný B-lymfom
Indikační skupina: hemato-onkologie
Zadavatel: Acerta Pharma B.V.
EudraCT number: 2019-001755-3
Číslo protokolu: ACE-Ly-312
Datum zahájení náboru: 2021-12-01
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I. Interní klinika - hematoonkologie
Adresa: U nemocnice 2, 128 00 Město: Praha 2
Centrum: Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení
Adresa: Alej Svobody 923/80, 323 00 Město: Plzeň
Centrum: Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika hematoonkologie
Adresa: 17. listopadu 1790,, 708 52 Město: Ostrava
Centrum: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, I. Interní hematologická klinika
Adresa: Šrobárova 1150, 100 34 Město: Praha 10
Centrum: Fakultní nemocnice Hradec Králové, IV. Interní hematologická klinika
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Město: Hradec Králové
Centrum: Fakutní nemocnice Brno, Interní ematologická a onkologická klinika
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Město: Brno

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze IIB s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku MEDI6570 u pacientů s prodělaným infarktem myokardu, přetrvávajícím zánětem a zvýšenou hladinou N-terminálního prohormonu mozkového natriuretického peptid

Diagnóza: Infarkt myokardu
Indikační skupina: Kardiologie
Zadavatel: AstraZeneca AB
EudraCT number: 2020-000840-75
Číslo protokolu: D4920C00002
Datum zahájení náboru: 2021-03-24
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Interní klinika - Kardiologické oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Město: Pardubice
Centrum: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, I. interní kardioangiologická klinika
Adresa: Pekařská 53, 656 91 Město: Brno
Centrum: II. interni klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Adresa: Dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Město: Plzeň - Bory
Centrum: Oddělení kardiochirurgie, Fakultní nemocnice Motol
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Město: Praha 5
Centrum: Kardiologie s.r.o.,,Liberecká poliklinika
Adresa: Papírová 525, 460 02 Město: Liberec
Centrum: III. interní gerontometabolická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice HK
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Město: Hradec Králové

Multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze 3 s paralelními skupinami k prozkoumání účinnosti a bezpečnosti přípravku CSL112 u subjektů s akutním koronárním syndromem

Zkrácený název: EAEGIS-II
Diagnóza: Akutní koronární syndrom
Indikační skupina: Kardiologie
Zadavatel: CSL Behring LLC
EudraCT number: 2017-000996-98
Číslo protokolu: CSL112_3001
Datum zahájení náboru: 2018-12-05
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice,II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN
Adresa: U nemocnice 2, 128 08 Město: Praha 2
Centrum: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.,Interní oddělení
Adresa: Nemocniční 4446/15, 466 01 Město: Jablonec nad Nisou
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice,III. Interní klinika VFN a 1. LF UK
Adresa: U Nemocnice 1, 128 08 Město: Praha 2
Centrum: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Kardiologické oddělení
Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Město: Karlovy Vary
Centrum: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Interní klinika
Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Město: Praha 6
Centrum: Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie
Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Město: Praha 4 - Krč
Centrum: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Interní lékařství
Adresa: Purkyňova 446, 547 69 Město: Náchod
Centrum: Uherskohradišťská nemocnice a.s., Kardiologická ambulance
Adresa: J. E. Purkyně 365, 686 68 Město: Uherské Hradiště
Centrum: Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. Interní kardiologická klinika
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Město: Hradec Králové
Centrum: Městská nemocnice Ostrava, p.o., Kardiologie
Adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80 Město: Ostrava - Moravská Ostrava
Centrum: Fakultní nemocnice Plzeň, Kardiologické oddělení
Adresa: Alej Svobody 8, 304 60 Město: Plzeň - Lochotín
Centrum: Nemocnice Na Homolce, Kardiologické oddělení
Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Město: Praha 5
Centrum: Nemocnice Slaný, Interní oddělení
Adresa: Politických vězňů 576, Slaný Město: 274 01
Centrum: Fakultní nemocnice Brno, Interní kardiologická klinika
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Město: Brno
Centrum: Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Interní oddělení
Adresa: Gen. R. Tesaříka 8, Příbram I Město: 261 01
Centrum: Nemocnice Třebíč, p.o., Interna
Adresa: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Město: Třebíč
Centrum: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kardiologie
Adresa: Kyjevská 44, 532 03 Město: Pardubice
Centrum: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Kardiologie
Adresa: Vančurova 154, 272 59 Město: Kladno
Centrum: Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologická klinika 40 113
Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Město: Ústí nad Labem
Centrum: Fakultní nemocnice Ostrava, Kardiovaskulární oddělení
Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Město: Ostrava - Poruba
Centrum: Fakulní nemocnice Královské Vinohrady, III. Interní - kardiologická klinika
Adresa: Šrobárova 1150/50, 100 34 Město: Praha 10
Centrum: Fakultní nemocnice v Motole, Kardiologická klinika 2.LF UK a FN Motol
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Město: Praha 5

Multicentrická studie fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost KTE-X19 u pediatrických a dospívajících subjektů s relabující/refrakterní B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukemií nebo s relabujícím/refrakterním Nehodgkinovým lymfomem z B-buněk (ZUMA-4)

Zkrácený název: ZUMA-4
Diagnóza: Akutní lymfoblastická leukemie nebo relabující/refrakterní Nehodgkinový lymfom
Indikační skupina: hemato-onkologie
Zadavatel: Kite Pharma
EudraCT number: 2015-005010-30
Číslo protokolu: KTE-C19-104
Datum zahájení náboru: 2021-11-12
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie
Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Město: Brno

Randomizovaná, otevřená, kontrolovaná studie fáze 3 kombinace kabozantinibu (XL184) s atezolizumabem v porovnání s druhou novou hormonální terapií (NHT) u subjektů s metastatickým maligním nádorem prostaty rezistentním na kastraci

Diagnóza: léčba pacientů s metastatickým maligním nádorem prostaty rezistentním na kastraci
Indikační skupina: onkologie
Zadavatel: Exelixis, Inc
EudraCT number: 2020-000348-77
Číslo protokolu: XL184-315
Datum zahájení náboru: 2021-11-01
Datum ukončení náboru: 0000-00-00
Zobrazit adresy center

Adresy center:
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Onkologická klinika Onkologicka Klinka 1 LF UK A TN
Adresa: U Nemocnice 2, 140 59 Město: Praha 2
Centrum: FN Olomouc, Hemato-onkologická klinika
Adresa: I.P.Pavlova 6, 779 06 Město: Olomouc
Centrum: Urocentrum Praha
Adresa: Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Město: Praha 2
Centrum: FN Na Bulovce, Ústav radiační onkologie
Adresa: Budínova 2, 180 00 Město: Praha 8
Centrum: FN U sv. Anny v Brne, Onkologicko-chirurgické oddlení
Adresa: Pekařská 664/53, 656 91 Město: Brno
Centrum: Thomayerova Nemocnice Onkologicka Klinka 1 LF UK A TN
Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Město: Praha 4