Aktuality

Výroční členská schůze

19.6.2024
Výroční členská schůze ACRO-CZ proběhne prezenčně dne 19.6.2024 od 13h v Kongresovém centru Praha. Účast možná pro delegované zástupce členských firem ACRO-CZ.


Členská schůze ACRO-CZ 15.2.2024


Další členská schůze ACRO-CZ se uskuteční online dne 15.2.2024 od 15:00 do 16:30. Účast možná pro všechny zájemce z členských firem ACRO-CZ. Pokud jste již neobdrželi přihlašovací údaje pište na info@acro-cz.cz Těšíme se na Vás.


Seminář s MUDr. Alicí Němcovou

17.1.2024
Dne 17.1.2024 proběhl ACRO-CZ seminář s MUDr. Alicí Němcovou (SÚKL) na téma “Informace k překlápěným studiím do režimu EU CTR 536/2014". Více než 90 účastníků (prezenčně nebo online) mělo možnost vyslechnout ucelený přehled požadavků na tento proces, který se v ČR dotýká ještě zhruba 400-500 klinických hodnocení. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně EMA nepřistoupí k posunutí termínu pro dokončení procesu, čeká nás velmi intenzivní práce po celý rok. Věříme, že rady a upřesnění z úst MUDr. Alice Němcové přispějí k úspěšnému zvládnutí tohoto náročného úkolu.


EUCROF General Assembly Paříž 7-8.12.2023

8.12.2023
Dnes končí dvoudenní setkání General Assembly EUCROF, které hostí předvánoční Paříž. Z mnoha témat lze vybrat např. připojení polské asociace POLCRO jako nového člena EUCROF, zapojení EUCROF do projektu xShare (Expanding European Electronic Health Record exchange Format to improve interoperability within EHDS), které je spojené s finanční dotací ze strany EU. Pokračujeme v propagaci EUCROF konference v Praze (19.-20.2.2024) LINK. EUCROF aktivně participuje na mnoha jednáních s cílem odvrátit potenciální problém v procesu překlopení dříve schválených KH do portálu CTIS, kde je stále ohromné množství nepřihlášených studií a velmi rychle se blíží termín dokončení celého procesu (31.1.2025). Na každém dalším setkání General Assembly je viditelný rozvoj EUCROF nejen co do geografického dosahu, ale i co do významu pozice EUCROF v EU a ve světě.


Konference EUCROF 2024

3.11.
Konference EUCROFu 2024 v Praze se blíží! ZKRACENA VERZE
EUCROF konference - promo leták


Členská schůze ACRO-CZ 12.10.

7.9.2023
Informace pro členy: příští členská schůze ACRO-CZ se uskuteční online dne 12.10. 2023 od 15h. Program schůze bude upřesněn.


Kurz GCP červen 2023

25.5.2023
Srdečně Vás zveme na další kurz GCP. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s ACRO-CZ, Karlovou univerzitou a Masarykovou univerzitou Brno pořádá KURZ SPRÁVNÉ KLINICKÉ PRAXE PRO ZKOUŠEJÍCÍ A ČLENY STUDIJNÍCH TÝMŮ: GCP a specifika provádění klinických studií v českých zdravotnických zařízeních. Kurz je určen především pro lékaře, sestry a všechny ostatní členy studijních týmu klinických hodnocení. Kurz bude ohodnocen kredity celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Termín: 13.-14.6.2023. Místo konání: zasedací místnost AIFP (IBC, Pobřežní 3, Praha) nebo online. Registrace na email: tereza.wiederova@aifp.cz
POZVANKA a PROGRAM


The EU-X-CT Multi-stakeholder Initiative

25.3. 2023
EU-X-CT Initiative (pdf)


Změny ve vedení ACRO-CZ

9.2.2023
V rámci členské schůze ACRO-CZ dne 9.2.2023 byla za nového člena výboru zvolena PharmDr. Zuzana Lukešová, MBA ze společnosti IQVIA RDS Czech Republic s.r.o. Novým místopředsedou ACRO-CZ se stal MUDr. Petr Vaculík ze společnosti PSI CRO Czech Republic s.r.o.


Novotech převzal EastHORN

10.1.2023
Novotech, přední asijsko-pacifická biotechnologická CRO společnost převzala společnost EastHORN. Společnost se bude i nadále prezentovat na českém trhu pod názvem EastHORN. Více na https://novotech-cro.com/ nebo https://www.easthorn.com


KURZ GCP


Srdečně Vás zveme na další kurz GCP. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s ACRO-CZ, Karlovou univerzitou a Masarykovou univerzitou Brno pořádá KURZ SPRÁVNÉ KLINICKÉ PRAXE PRO ZKOUŠEJÍCÍ A ČLENY STUDIJNÍCH TÝMŮ: GCP a specifika provádění klinických studií v českých zdravotnických zařízeních. Kurz je určen především pro lékaře, sestry a všechny ostatní členy studijních týmu klinických hodnocení. Kurz bude ohodnocen kredity celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. Termín: 23.-24.11.2022. Místo konání: zasedací místnost AIFP (IBC, Pobřežní 3, Praha) nebo online přes TEAMS. Registrace na email: tereza.wiederova@aifp.cz
POZVÁNKA A PROGRAM


Nový člen ACRO-CZ

29.9.2022
Asociace ACRO-CZ se rozrostla o nového člena společnost RESEARCH PROFESSIONALS. Více o společnosti naleznete na https://rp-cro.com


Seminář o klinických studiích pro pacienty 4.10.2022


Srdečně vás zveme na společný seminář "Klinické studie léčiv a zdravotnických prostředků pro pacienty" ve spolupráci s Pacientským HUBem Praha a CZECRIN. Na celodenním semináři v prostorách Pacientského HUBu v Praze Vršovicích nebo online se dozvíte historii výzkumu léků i jejich cestu od vývoje až k pacientovi. Seminář pokryje také oblasti tvorby cen a úhrad, práva a povinnosti pacienta, přínosy i rizika zapojení pacienta do klinické studie atd. Termín: 4.10.2022 Přihlášky ZDE Registrace
Program


Nový člen ACRO-CZ

8.6.2022
Asociace ACRO-CZ se rozrostla o nového člena společnost EMMES BIOPHARMA GLOBAL s.r.o. Více o společnosti naleznete na http://www.emmes.com


Vedení ACRO-CZ zvoleno na další funkční období


Na výroční členské schůzi dne 12.5.2022 zvolili členové ACRO-CZ své vedení a potvrdili stávající složení výboru asociace i na další funkční období 2022-2026.


Kurz "Klinické hodnocení a klinické zkoušky zdravotnických prostředků (ZP)"


Společnost GCP Service ve spolupráci s ACRO-CZ a AVDZP pořádá kurz zaměřený na nezbytné aspekty obou oblastí včetně jejich nákladové efektivity. Kurz je určen pro výrobce ZP i pro společnosti provádějící klinické zkoušky (CRO). 1. termín - 2.6.2022, 2.termín - 21.9.2022. Sleva pro členy ACRO-CZ. Přihlášky na: REGISTRACEEtika v klinickém výzkumu


ACRO-CZ Vás zve na seminář "Etika v klinickém výzkumu", který se uskuteční dne 30.3.2022 od 15h prezenčně v konferenční místnosti AIFP, budova ICB, Pobřežní 620/3, Praha 8 a zároveň online. Prezentuje Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD. Pro členy ACRO-CZ a AIFP je účast zdarma, pro nečleny 500,- Kč. REGISTRACE na info@acro-cz.cz
Pozvánka


ACRO-CZ Newsletter


Nový ACRO-CZ Newsletter se věnuje zejména databázi OMS (Organisation Management System), databázi Evropské lékové agentury EMA, která se stala zdrojem kontaktů na studijní centra od 1.2.2022, pokud zadavatel klinického hodnocení (KH) předloží žádost o schválení KH dle nového Nařízení 536/2014 v portálu CTIS (Clinical Trial Information System). Nařízení také nově rozlišuje termíny "Klinická studie", "Klinické hodnocení" a "Nízkointervenční klinické hodnocení". Více se dočtete v následujícícm odkazu. Link

Konference EUCROF nově HYBRIDNĚ

9.1.2022
Blížící se konferenci evropské asociace EUCROF, která se uskuteční ve dnech 7.-8.února 2022 v Madridu ve Španělsku bude nově možné navštivit i online. Účastníci tak mohou volit mezi osobní účastí a online variantou dle svých preferencí nebo dle možností vycestovat ze svých zemí na základě aktuální pandemické situace. Videopozvánku na konferenci od předsedkyně organizačního výboru MUDr. Dariny Hrdličkové naleznete v přiloženém odkazu. POZVÁNKA

6th European Conference on Clinical Research

11.11.2021
Evropská asociace EUCROF pořádá ve dnech 7.-8.února 2022 v Madridu ve Španělsku 6th European Conference on Clinical Research. Jak se bude svět klinického výzkumu vyvíjet v blízké budoucnosti? Jaké jsou hlavní změny v nové době, nové příležitosti a jaké výzvy možná budeme muset překonat? Odpovědi na tyto, a řadu dalších otázek, budou hledat účastníci konference. V programu jsou zahrnuti zástupci Evropské lékové agentury EMA, etických komisí, zástupci průmyslu, akademické obce i pacientů. REGISTRUJTE se včas na ONLINE REGISTRACE

KURZ GCP

26.10.2021
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s ACRO-CZ, Karlovou univerzitou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně pořádají dvoudenní GCP kurz pro zkoušející dne 23. – 24. listopadu 2021. Odborným garantem je doc. MUDr. Regina Demlová, PhD., přednostka Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Kurz proběhne kombinovaně – zasedací místnost AIFP (Praha) nebo platforma TEAMS. Pro registraci kontaktujte: eliska.cermanova@aifp.cz Kurz bude ohodnocen kredity celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Cena školení 750,-Kč/osobní kurz; 550,-Kč/online kurz včetně závěrečného testu a certifikátu. Cena obsahuje: výukové materiály, závěrečný test, certifikát.

Nový webinář ACRO-CZ!

5.10.2021
Asociace ACRO-CZ pořádá dne 4.11.2021 od 17h online webinář na téma “Pracovní příležitosti v klinickém výzkumu léčiv a zdravotnických prostředků”. Webinář seznámí účastníky s oblastí klinického výzkumu z pohledu širokého spektra pracovních pozic a rolí, které se v tomto odvětví uplatňují a poskytne základní přehled o možné profesní kariéře v oboru v České republice. Webinář je určen jak pro studenty vysokých škol, tak i pro ostatní zájemce o práci v klinickém výzkumu léčiv a zdravotnických prostředků. Účast na webináři je zdarma. Registrace na emailu: info@acro-cz.cz

Změna názvu COVANCE/LABCORP

6.9.2021
Dne 6. září 2021 došlo k oficiálnímu přejmenování společnosti Covance v ČR na LABCORP CLINICAL DEVELOPMENT LIMITED, odštěpný závod.

Konference AFM/SÚKL

8.9.2021
Asociace farmaceutické medicíny AFM společně se SÚKL pořádají dne 6.10.2021 konferenci na téma VÝZVY 21. STOLETÍ V OBLASTI KLINICKÝCH HODNOCENÍ. Více na farmed.cz Členové ACRO-CZ se mohou přihlásit přes email: info@acro-cz.cz

Nový EUCROF Newsletter - April 2021

19.05.2021
Právě vyšel nový EUCROF newsletter, odkaz: www.eucrof.eu/news-eucrof/newsletters.

20. květen 2021 - Mezinárodní den klinických hodnocení

20.5.2021
V minulosti čelili námořníci velmi reálnému strachu z nemoci označované jako kurděje, která si vyžádala životy více než milionu námořníků. 20. května 1747 na palubě lodi HMS Salisbury zahájil James Lind, chirurg britského královského námořnictva, pravděpodobně první klinické hodnocení na světě a tento den si připomínáme každoročně jako Mezinárodní den klinických hodnocení. James Lind měl hypotézu, že kurděje způsobuje hniloba těla, kterou lze vyléčit užitím kyselin. Rekrutoval proto dvanáct námořníků, aby se zúčastnili prvního srovnávacího testu šesti různých způsobů léčby po dobu dvou týdnů. Mezi zkoumanými způsoby léčby bylo 1,1 litru moštu; dvacet pět mililitrů elixíru vitriolu (zředěná kyselina sírová); 18 mililitrů octu třikrát po celý den před jídlem; samotná mořská voda; dva pomeranče a jeden citron (tyto pouze do vyčerpání zásob); a léčivá pasta složená z česneku, hořčičného semene, sušeného kořene ředkvičky a myrhové gumy. Nakonec měli nejlepší odezvu ti, kteří dostali citrusové plody. Byl objeven klíč k léčení kurdějí - a zrodila se klinická studie, jak ji známe dnes.

Nový člen ACRO-CZ

22.4.2021
Asociace ACRO-CZ se rozrostla o nového člena společnost GCP-Service International s.r.o. Více o společnosti naleznete na www.gcp-service.com

Thermo Fisher Scientific získá společnost PPD Inc.

20.4.2021
Společnost Thermo Fisher Scientific Inc., světový lídr v oblasti vědy, a společnost PPD, Inc., přední světový poskytovatel služeb klinického výzkumu pro farmaceutický a biotechnologický průmysl oznámily, že správní rady obou společností schválily definitivní dohodu, podle níž Thermo Fisher získá společnost PPD za 47,50 USD na akcii za celkovou kupní cenu 17,4 miliardy USD. Po ukončení transakce se PPD stane součástí segmentu laboratorních produktů a služeb společnosti Thermo Fisher. Transakce, která má být dokončena do konce roku 2021, podléhá splnění obvyklých podmínek uzavření, včetně přijetí příslušných regulačních schválení. Zdroj: https://corporate.thermofisher.com

ICON PLC převezme PRA Health Sciences Inc.

24.2.2021
Společnost ICON PLC souhlasí s nákupem společnosti PRA Health Sciences Inc. Spojením obě společnosti obsadí přední pozice v klíčových segmentech trhu klinických hodnocení a vytvoří formální strategická partnerství s přibližně 20 biofarmaceutickými společnostmi. Podle podmínek transakce obdrží akcionáři PRA na akcii 80 USD v hotovosti a 0,4125 akcií ICON. Po dokončení transakce budou akcionáři PRA vlastnit přibližně 34 procent akcií kombinované společnosti a akcionáři ICON přibližně 66 procent. Očekává se, že dohoda bude uzavřena ve třetím čtvrtletí roku 2021. Sloučená společnost bude mít ústředí v Dublinu, Irsko a nadále ji budou řídit CEO Steve Cutler ICON a CFO Brendan Brennan ICON. Společnost ICON zaměstnává přibližně 16 000 zaměstnanců na 93 místech ve 41 zemích. Společnost PRA zaměstnává přibližně 19 000 zaměstnanců na 75 místech celosvětově. Zdroj: www.businesswire.com

Společnost ICON se účastnila vývoje vakcíny Pfizer a BioNTech

21.1.2021
Společnost ICON, členská společnost ACRO-CZ, participovala na výzkumném programu vakcín COVID-19 firem Pfizer a BioNTech. Společnost ICON spolupracovala se 153 pracovišti v USA, Evropě, Jižní Africe a Latinské Americe, aby zajistila nábor více než 44 000 účastníků studie po dobu čtyř měsíců. Společnost ICON poskytla školení pro zkoušející centra, správu dokumentů, včetně revizí informovaného souhlasu pacienta, koordinovala eConsent proces ve většině zemí a zajišťovala zásobování studijních materiálů pro centra. V září 2020 byla společnost ICON potřetí oceněna jako nejlepší klinická výzkumná organizace (CRO) v oblasti výzkumu vakcín cenou Awards Vaccine Industry Excellence (ViE). K 30.9.2020 měla společnost ICON ústředí v irském Dublinu a zaměstnávala přibližně 15 250 zaměstnanců na 94 místech ve 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na www.iconplc.com

Webinář ACRO-CZ "Remote Site Audit"


Dovolujeme si Vás pozvat na online seminář na téma „Remote Site Audit“. Termín 11.2.2021 v čase 13:00-15:00 přes platformu Microsoft Teams. Prezentuje MUDr. Anetta Jedličková. Pro členy ACRO-CZ zdarma. Cena pro nečleny je 500,- Kč. Přihlášky na email: info@acro-cz.cz.
Pozvánka (pdf)

DTRA

16.12.2020
Byla vytvořena nová globální průmyslová koalice DECENTRALIZED TRIALS & RESEARCH ALLIANCE (DTRA), která si klade za cíl zpřístupnit účast na klinickém hodnocení široké populaci pomocí nových technologií v tzv. decentralizovaném klinickém výzkumu. Decentralizované přístupy k provádění výzkumu usnadňují účast různorodější populace pacientů a mohou pacientům i zkoušejícím lékařům pomoci realizovat klinický výzkum i při překážkách, které klade např. situace způsobená pandemií COVID-19. Zahrnutí reprezentativních populací pacientů do klinických studií podle rasy, věku a geografického umístění je již delší dobu cílem všech zúčastněných stran. Více na dtra.org

Nový EUCROF newsletter - October 2020

09.11.2020
Právě vyšel nový EUCROF newsletter, odkaz: www.eucrof.eu/news-eucrof/newsletters.

Společnost Syneos Health se rozšiřuje v sektoru biotechnologií

3.11.2020
Společnost Syneos Health oznámila dohodu o akvizici společnosti Synteract, tzv. full-service CRO, která se zaměřuje na rychle se rozvíjející segment biofarmak. Synteract přináší více než 700 zaměstnanců v Severní Americe, Evropě, Asii, Tichomoří a Africe a společnost se podílela na více než 4 000 klinických studií fáze I-IV na 26 000 pracovištích ve více než 60 zemích. Očekává se, že transakce bude uzavřena do konce roku 2020. Synteract si udrží svoji obchodní značku a bude fungovat jako obchodní jednotka Syneos Health Business Unit. Zdroj: www.syneoshealth.com/news/press-releases

Nový EUCROF newsletter

4.8.2020
právě vyšel nový EUCROF newsletter, odkaz: https://www.eucrof.eu/news-eucrof/newsletters

Nové webové stránky

29.7.2020
Dobrý den, spustili jsme pro Vás nové webové stránky.