Odborná sekce pro vzdělávání

Předseda: MUDr. Pavla Nevolová Pavla - EastHORN Clinical Services in CEE, s.r.o.

Kontakt: pavla.nevolova@easthorn.eu
Členové:
PharmDr. Šárka Blažková, PhD. – LABCORP CLINICAL DEVELOPMENT LIMITED, odštěpný závod
Mgr. Petra Fialová - IQVIA, s.r.o.
MVDr. Jana Vítková - Scope International Praha, s.r.o.
Ing. Pavla Vybíralová - ICON Clinical Research, s.r.o.
Ing. Miroslava Dvořáková, ICON Clinical Research, s.r.o.
Lucie Václavíčková, ICON Clinical Research, s.r.o.