Odborná sekce pro vzdělávání

Předseda: MUDr. Pavla Nevolová Pavla - EastHORN Clinical Services in CEE, s.r.o.

Kontakt: pavla.nevolova@novotech-cro.com
Členové:
PharmDr. Šárka Blažková, PhD.
Mgr. Petra Fialová
Ing. Pavla Vybíralová
MVDr. Jana Vítková