Executive committee

MUDr. Darina Hrdličková

chairman ACRO-CZ
MUDr. Darina Hrdličková
PPD, s.r.o.
Budějovická alej
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Phone: (+420) 233 321 233
Mobile: (+420) 233 323 457
Fax: (+420) 602 232 077
e-mail: Darina.Hrdlickova@ppd.com

MUDr. Petr Vaculík

vice-chairman výboru ACRO-CZ
Petr Vaculík
MD, Country Manager
PSI CRO Czech Republic s.r.o.
V Parku 2343/24
Praha 4
148 00
Czech Republic
Phone: +420-773-066-666,: +420-277-004-800 ext. 6201
Fax: +420-277-004-809
e-mail: petr.vaculik@psi-cro.com
www.psi-cro.com

MUDr. Alena Hynštová

member of the executive committee ACRO-CZ
MUDr. Alena Hynštová
PPD, s.r.o.
Budějovická alej
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Phone: +420 233 081 022
Cell +420 602 655 848
Fax +420 233 323 457
Alena.Hynstova@ppd.com
www.ppdi.com

MUDr. Pavla Nevolová

member of the executive committee ACRO-CZ
MUDr. Pavla Nevolová
Senior Clinical Operations Manager
EastHORN Clinical Services in CEE s.r.o.
U Dubu 260/10
Prague 4
147 00
Czech Republic
Phone: +420 602 781 9457, +420 244 462 241
Fax: +420 244 462 271
e-mail: pavla.nevolova@easthorn.eu
www.easthorn.com

Ing. Kateřina Bílková, PhD

member of the executive committee ACRO-CZ
Ing. Kateřina Bílková, PhD
Head od Clinic
Quinta Analytica
Pražská 1486/18c,
102 00 Praha 10
Česká Republika
Phone: +420 724 209 622
e-mail: katerina.bilkova@quinta.cz
e-mail: katerina.bilkova@acro-cz.cz
www.quinta.cz

Zuzana Lukešová, PharmD., MBA

member of the executive committee ACRO-CZ
Zuzana Lukešová, PharmD., MBA
Manager, Clinical Operations
IQVIA RDS Czech Republic s. r. o.
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká Republika
Phone: +420 246 044 111, +420 725 718 801
Fax: +420 246 044 444
e-mail: zuzana.lukesova@iqvia.com
www.iqvia.com