O nás >>
  Aktivity
  Odborné sekce >>
  Členové
  Spolupráce
  Důležité předpisy
  ACRO ve světě
  Odkazy
   
 

ACRO-CZ, z.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

tel. +420 721 956 537

e-mail: acro@acro-cz.cz


Grant ESF

 


Podpořené vzdělávací aktivity členských firem ACRO-CZ

ARCOmed, s.r.o  Successful Medical Writing  81.630,- Kč 
CEPHA, s.r.o.  Regulatory Affairs for GENERICS  91.000,- Kč 
Cline C Services, s.r.o.  Kurz interního auditora systému řízení jakosti   2.380,- Kč 
Time management  9.044,- Kč 
Projektové řízení  9.044,- Kč 
Elektronické hlášení nežádoucích účinků – aktuální stav  800,- Kč 
Interní auditor jakosti ve zdravotnictví  4.522,- Kč 
Jak úspěšně podnikat  9.000,- Kč 
Anglický jazyk  6.240,- Kč 
Španělský jazyk  3.900,- Kč 
Dux Consulting, a.s.  Systems Audit  54.563,- Kč 
PAREXEL International Czech Republic s.r.o.  Komunikační dovednosti a vyjednávání pro pokročilé  91.000,- Kč 
Pharmakl s.r.o.  17. mezinárodní konference o hmotnostní spektrometrii   31.000,- Kč 
  Konference Dissolution Testing, Bioavailability & Bioequivalence 60.000,- Kč 
Pharmnet s.r.o.  Training in Presentation Skills and E-mail Writing Skills  81.439,- Kč 
Pharmtest s.r.o.  Medical Writing   91.000,- Kč 
PPD Czech Republic s.r.o.  Etika, morálka v klinických studiích 4.000,- Kč 
Kurz praktických verbálních komunikačních dovedností  43.590,- Kč 
Cyklus přednášek na odborná medicínská témata  40.000,- Kč 
Etika a etiketa  7.000,- Kč 
Prague Clinical Services s.r.o.  Partnership with CRO, Orlando, USA  91.000,- Kč 
Quintiles GesmbH, org. složka  14. výroční zasedání ACT (Applied Clinical Trials)   91.000,- Kč 
Unimed, s.r.o.  4th Global CardioVascular Clinical Trialists Forum 80.396,- Kč 
ZAK-Pharma Services, s.r.o.  Základy monitoringu  9.044,- Kč 
Farmakogenetika a její využití v klinické prax 806,- Kč 
Klinické hodnocení  2.068,- Kč 
8th EACPT kongres Amsterdam  60.295,50 Kč 
Smluvní vztahy v klinickém hodnocení v ČR a SR   5.771,50 Kč 


Žádost o úhradu nákladů na vzdělávací akce členů ACRO-CZ (word 97,5 kB)

Každá členská společnost ACRO-CZ, která byla členem v době přidělení finančních prostředků grantu EU (8. 12. 2005), má k dispozici 91 000,- Kč, které je možno čerpat pro individuální vzdělávací aktivity. Tuto částku je nutné vyčerpat do 31. 12. 2007.

 

 
created by WEB-STUDIO