O nás >>
  Aktivity
  Odborné sekce >>
  Členové
  Spolupráce
  Důležité předpisy
  ACRO ve světě
  Odkazy
   
 

ACRO-CZ, z.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

tel. +420 721 956 537

e-mail: acro@acro-cz.cz


Grant ESF

 

  • Výuka farmaceutické medicíny na 3.LF UK v Praze: Tato aktivita zahrnuje výuku samostatného předmětu farmaceutické medicíny na LF, přednáškovou činnost, praktické stáže studentů, publikační činnost související s touto aktivitou.
  • Semináře na různá témata z oblasti farmaceutické medicíny: Tato aktivita představuje pořádání jednotlivých odborných seminářů na různá aktuální témata, prezentace na akcích jiných subjektů. Budou zváni odborníci z různých oblastí klinického i preklinického výzkumu.
  • Koordinační workshop etických komisí: Cílem je uspořádat workshop etických komisí s účastí i zahraničních lektorů, kde by se diskutovaly aktuální etické otázky spojené s klinickým hodnocením léčiv.
  • Zapojení ACRO-CZ do mezinárodních struktur: Cílem je účastnit se mezinárodních aktivit partnerských asociací CRO, reprezentovat ACRO-CZ a získat kontakty pro rozvoj.
  • Podpora odborného růstu členů ACRO-CZ: Financování účasti na mezinárodních odborných kongresech a sympoziích farmaceutické medicíny a problematiky související s výzkumem léku,financování odborných stáží.
  • Podpora profesního růstu členů ACRO-CZ: seznámení s novými možnostmi zdokonalení práce, semináře na toto téma,nové technologie v oblasti klinického výzkumu, nové informační technologie a jejich využití.
  • Podíl ACRO-CZ na české legislativě a na tvorbě etického kodexu pro klinická hodnocení: vypracování podkladu pro legislativní změny- postavení CRO v české legislativě, spolupráce na vytváření nových verzí zákona o léku, konzultace a spolupráce se SUKL a Ministerstvem zdravotnictví, vypracování etického kodexu klinických hodnocení, který bude publikován a akceptován SUKLem.
  • Publikování odborných textů z oblasti farmaceutické medicíny: dvanáctidílný seriál odborných textů, zveřejňovaný ve formě vnitřní přílohy v časopise Pharmbusiness magazine.

 

 
created by WEB-STUDIO