O nás >>
  Aktivity
  Odborné sekce >>
  Členové
  Spolupráce
  Důležité předpisy
  ACRO ve světě
  Odkazy
   
 

ACRO-CZ, z.s.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

tel. +420 721 956 537

e-mail: acro@acro-cz.cz


Grant ESF

 

Název projektu: Rozvoj vzdělávání a podpora profesního růstu v oblasti výzkumu léčiv - informační systém ACRO-CZ.


Asociace smluvních výzkumných organizací v ČR

ACRO-CZ

pořádá panelovou diskuzi na téma:

Jazykové otázky v klinickém hodnocení léčiv

Práce v anglofonním prostředí mezinárodních farmaceutických firem a angličtina jako standardní dorozumívací jazyk v oblasti klinických studií mohou vést k degradaci jazykové kultury mateřského jazyka. Dá se rozlišit, co spadá do přirozeného vývoje a obohacení odborné terminologie, a co lze připsat na vrub neochotě vyvinout mentální úsilí nutné pro použití českého termínu? Dají se nalézt odpovídající anglické ekvivalenty názvů českých zdravotnických zařízení, titulů a zdravotnických funkcí? Co se zkratkami anglických výrazů v českém textu a naopak?

Zájemce o tyto a podobné otázky zveme na panelovou diskuzi za účasti jazykových expertů, která se koná dne

7.února od 14 hodin v prostorách Academia Medica Pragensis,

roh ulic Španělská 10 /Na Smetance, 120 00 Praha 2 (spojení metrem A a C).

K dispozici budou členové panelu:

doc. MUDr.Václav Filip,CSc. (Pharmnet s.r.o.) - moderátor, PhDr. Naďa Abdallaová (Ústav translatologie FFUK), Mgr. Marie Bojarová (PedF UK), RNDr. Marek Malý,CSc. (SZÚ) a MUDr.Věra Strnadová,CSc. (ZAK – Pharma Services s.r.o.).

V diskuzi za aktivní účasti pléna plánujeme pokrýt následující okruhy:

  • Protokol studie - zda překládat či jak přeložit termíny jako screening, follow-up, double-dummy, compliance …
  • Názvy zdravotnických zařízení - jak přeložit fakultní nemocnice, klinika, ambulance, atestace…
  • Tituly a funkce - jak přeložit primář, docent, ambulantní neurolog, staniční sestra…nebo naopak CEO, CRA, IT specialist…
  • Statistika – zda překládat či jak přeložit intent-to-treat, survival curve, confidence interval, score…

Cílem diskuze nebude kodifikovat závazné překlady jednotlivých termínů, pouze upozornit na existenci použitelných českých ekvivalentů slangově používaných anglických výrazů, popřípadě zlepšit naši komunikaci se zahraničními partnery tím, že jim poskytneme přesnější ekvivalenty výrazů českých.

Vaši účast potvrďte, prosím, neprodleně na e-mailové adrese acro@acro-cz.cz uvedením jména, titulu a zaměstnavatele. Kapacita sálu je omezena na 50 míst.

Těšíme se na setkání s Vámi v živé a tvůrčí atmosféře.

MUDr. Petr Janda, předseda ACRO-CZ, v.r.

Náklady semináře jsou hrazeny z grantu „Rozvoj vzdělávání a podpora profesního růstu v oblasti výzkumu léčiv – informační systém ACRO-CZ“. Grant obdržela Asociace smluvních výzkumných organizací v ČR, ACRO-CZ (www.acro-cz.cz) v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 a hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR Ministerstva práce a sociálních věcí a Evropského sociálního fondu.

 

 
created by WEB-STUDIO