Členové

CEPHA s.r.o.

Hviezdoslavova 1600/13
149 00 Praha 4
Czech Republic
Luděk Bažant
E-mail: bazant@cepha.cz

Web

EastHORN Clinical Services in CEE, s.r.o.

U Dubu 260/10
147 00 Praha 4
Pavla Nevolová
E-mail: pavla.nevolova@easthorn.eu

Web

GCP-Service International s.r.o.

Pekařská 695/10b
155 00 Praha 5
Jiří Paseka
E-mail: jpaseka@gcp-service.com

Web

ICON Clinical Research, s.r.o

V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Jana Vlková
E-mail: jana.vlkova@iconplc.com

Web

Syneos Health CZ s.r.o.

Lomnického 1705/9
140 00 Praha 4
Jitka Mathauserová
E-mail: jitka.mathauserova@syneoshealth.com

Web

IQVIA, s.r.o.

Pernerova 42
180 00 Praha 8
Czech Republic
Zuzana Lukešová
E-mail: Zuzana.Lukesova@iqvia.com

Web

LABCORP CLINICAL DEVELOPMENT LIMITED, odštěpný závod

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Robert Chudáček
E-mail: robert.chudacek@labcorp.com

Web

Medpace Česká republika, s.r.o.

K Hájům 2606/2b
155 00 Praha 5
Petra Strejčková
E-mail: p.strejckova@medpace.com

Web

PAREXEL International Czech Republic s.r.o.

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
Michaela Tichá
E-mail: michaela.ticha@parexel.com

Web

Pharmaceutical Research Associates CZ, s.r.o.

Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Miroslava Homolová
E-mail: HomolovaMiroslava@prahs.com

Web

Pharmnet s.r.o.

Peckova 13
186 00 Praha 8
Eva Johanovská
E-mail: eva.johanovska@pharmnet.cz

Web

PPD Czech Republic s.r.o.

Budějovická alej
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Darina Hrdličková
E-mail: darina.hrdlickova@ppdi.com

Web

Prague Clinical Services, s.r.o.

Zachova 8
140 00 Praha 4
Petr Janda
E-mail: petr.janda@pcscro.com

Web

Premier Research, s.r.o.

Xaveriova 1900/10
150 00 Praha 5
Kateřina Bílková
E-mail: katerina.bilkova@premier-research.com

Web

PSI CRO Czech Republic s.r.o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Petr Vaculík
E-mail: petr.vaculik@psi-cro.com

Web

Quinta Analytica s.r.o.

Pražská 18c/1486
102 00 Praha 10
Ondřej Palán
E-mail: ondrej.palan@quinta.cz

Web

Scope International Praha, s.r.o.

Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Pavla Rozmarová
E-mail: prozmarova@scope-international.com

Web