Aktivní studie

Vyhledat studii:


Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající adjuvantní imunoterapii bempegaldesleukinem v kombinaci s nivolumabem oproti nivolumabu po úplné resekci melanomu u pacientů s vysokým rizikem rekurence (PIVOT12)

Diagnóza: Pacienti ve věku 12 let a starší s resekovaným NED melanomem stádia IIIA (metastáza LU > 1 mm), stádia IIIB/C/D nebo stádia IV
Indikační skupina: dermato-venerologie
Zadavatel: Nektar Therapeutics
EudraCT number: 2020-000917-34
Číslo protokolu: 20-214-29 / CA045-022
Datum zahájení náboru: 2021-02-01
Datum ukončení náboru: 2022-06-30
Adresy center:
Centrum: Fakultní nemocnice Hradec Králové - Klinika onkologie a radioterapie
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Město: Hradec Králové
Centrum: Nemocnice Na Bulovce - Ústav radiační onkologie
Adresa: Na Truhlářce 100/66, 180 00 Město: Praha 8 - Libeň
Centrum: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Dermatovenerologická klinika
Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Město: Praha 2
Centrum: Fakultní nemocnice Hradec Králové - Klinika onkologie a radioterapie
Adresa: Sokolská 581, 500 05 Město: Hradec Králové
Centrum: Krajská nemocnice Liberec, a.s - Oddělení klinické onkologie
Adresa: Husova 357/10, 460 63 Město: Liberec
Centrum: Fakultní nemocnice Ostrava - Kožní oddělení
Adresa: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Město: Ostrava-Poruba
Centrum: Masarykův onkologický ústav - Klinika komplexní onkologické péče
Adresa: Žlutý kopec 7, 656 53 Město: Brno
Centrum: Fakultní nemocnice Olomouc - Onkologická klinika
Adresa: I. P. Pavlova 6, 779 00 Město: Olomouc