Výkonný výbor

MUDr. Darina Hrdličková

předseda ACRO-CZ
MUDr. Darina Hrdličková
PPD, s.r.o.
Budějovická alej
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 233 321 233
Mobile: (+420) 233 323 457
Fax: (+420) 602 232 077
e-mail: Darina.Hrdlickova@ppd.com

MUDr. Petr Janda

místopředseda ACRO-CZ
MUDr. Petr Janda
místopředseda
Prague Clinical Services
Zachova 8
140 00 Prague 4
Tel.: (+420) 241 029 550
Mobile: (+420) 602 656 112
Fax: (+420) 241 442 852
e-mail: petr.janda@pcscro.com

MUDr. Alena Hynštová

člen výkonného výboru ACRO-CZ
MUDr. Alena Hynštová
PPD, s.r.o.
Budějovická alej
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4
Phone +420 233 081 022
Cell +420 602 655 848
Fax +420 233 323 457
Alena.Hynstova@ppd.com
www.ppdi.com

RNDr. Luděk Bažant, CSc.

člen výkonného výboru ACRO-CZ
RNDr. Luděk Bažant, CSc.
jednatel
CEPHA s.r.o.
Hviezdoslavova 1600/13
149 00 Praha 4
Tel.: (+420) 267 915 927
Fax: (+420) 267 914 647
e-mail: bazant@cepha.cz
www.cepha.cz

MUDr. Pavla Nevolová

člen výkonného výboru ACRO-CZ
MUDr. Pavla Nevolová
Senior Clinical Operations Manager
EastHORN Clinical Services in CEE s.r.o.
U Dubu 260/10
Prague 4
147 00
Czech Republic
Tel.: +420 602 781 9457, +420 244 462 241
Fax: +420 244 462 271
e-mail: pavla.nevolova@easthorn.eu
www.easthorn.com

MUDr. Petr Vaculík

člen výkonného výboru ACRO-CZ
Petr Vaculík
MD, Country Manager
PSI CRO Czech Republic s.r.o.
V Parku 2343/24
Praha 4
148 00
Czech Republic
Tel.: +420-773-066-666,: +420-277-004-800 ext. 6201
Fax: +420-277-004-809
e-mail: petr.vaculik@psi-cro.com
www.psi-cro.com