Odborná sekce pro zdravotnická zařízení a zkoušející

Předseda: Ing. Miroslava Dvořáková, ICON Clinical Research, s.r.o.

Kontakt: Miroslava.Dvorakova@iconplc.com
Člen:
Lucie Václavíčková, ICON Clinical Research, s.r.o.