Odborná sekce pro inovace

Předseda: Kateřina Bílková, PhD. – Premier Research, s.r.o.

Kontakt: Katerina.Bilkova@premier-research.com
Členové:
Ing. Apolena Krejčová - Scope International Praha, s.r.o.
RNDr. Vendula Nováková, PhD. - IQVIA, s.r.o.
Ing. Hana Novotná - PPD Czech Republic s.r.o.