Odkazy

Evropská léková agentura

www.emea.europa.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz/

Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

Česká lékařská komora

www.lkcr.cz

Fórum etických komisí

www.forumek.cz/

Vrchní komisariát Evropské komise pro výzkum

ec.europa.eu

Evropské fórum pro správnou klinickou praxi

www.efgcp.eu

U.S. Food and Drug Administration

www.fda.gov